KickFit Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STTKHÓA HỌCKHAI GIẢNGHỌC PHÍ
1Khóa học giảm cân cấp tốc ( PT )28/07/20184.800.000 VND
2Khóa học Võ gậy Arnis ( 1 Tháng)30/07/20181.000.000 VND
3Khóa học võ thuật tự vệ ( 10 Buổi)29/07/20181.500.000 VND
4Khóa học Boxing ( 1 Tháng)29/07/20181.000.000 VND
5Khóa học Kick Boxing ( 1 Tháng)29/07/20181.000.000 VND
6Khóa học Muay Thái ( 1 Tháng)29/07/20181.000.000 VND